Werken bij de CHE.

Impact voor jou én de ander.

De Christelijke Hogeschool Ede leidt jaarlijks ruim 5.000 studenten op tot waardevolle professionals met hart voor hun vak. Zo’n 650 medewerkers dragen hier direct of indirect met veel gedrevenheid aan bij. Met resultaat, want de CHE is al jaren één van de meest gewaardeerde hogescholen van Nederland.

Werken bij de CHE betekent werken op een middelgrote hogeschool met een kleinschalig karakter. Medewerkers zijn erg betrokken op de studenten en hun ontwikkeling, net als op elkaar als collega’s. De hogeschool kenmerkt zich dan ook als een professionele gemeenschap van vakmensen die samen werken aan hetzelfde doel, elkaar ondersteunen en van elkaar leren. De school is tegelijkertijd groot en complex genoeg om volop vrijheid en uitdaging aan haar medewerkers te blijven bieden.

Identiteit en professionaliteit

De CHE is een christelijke hogeschool, iets waar we trots op zijn. De organisatie gaat met de tijd mee, maar de basis blijft - ook na ruim 60 jaar - hetzelfde: de Bijbel, Gods Woord. We geloven dat God op een liefdevolle manier bij ieders leven en de samenleving betrokken is en dat er door Jezus Christus verzoening en hoop is voor de wereld. Dat is iets waar elke medewerker van de CHE aan bij mag dragen door samen betrokken professionals op te leiden die de samenleving dienen, hoop brengen en vanuit hun overtuiging het verschil maken.

Medewerkers van de CHE zijn de identiteitsdragers van de organisatie. Levende voorbeelden voor studenten en collega’s, ieder met zijn of haar eigen verhaal en achtergrond. Van medewerkers wordt verwacht dat ze op een positieve manier handen en voeten geven aan de identiteit van de school.

"De cultuur op de CHE vind ik een hele mooie cultuur, omdat ik hier collega’s tegenkom die met heel veel passie ook met studenten werken, die werken vanuit hun eigen persoonlijke gedrevenheid. Dat is een hele inspirerende omgeving om in te werken.”
Harmen Jan Terwel - Docent opleiding Theologie

Werken als CHE-docent?

De CHE zoekt regelmatig betrokken docenten voor de verschillende opleidingen die de hogeschool rijk is. Een lesbevoegdheid is niet vereist, een masterdiploma wel. Ook wordt natuurlijk verwacht dat elke docent over ruime kennis en ervaring beschikt binnen het betreffende vakgebied. We bieden ook een opleidingsprogramma voor startende docenten.

Werken als CHE-ondersteuner?

De hogeschool heeft naast docenten, een groot aantal enthousiaste professionals die werkt aan een breed scala aan processen die nodig zijn om het onderwijs goed te laten verlopen. Denk aan huisvesting, planning van onderwijs, ICT, marketing, etc. Om dit werk goed te kunnen doen, is nodig dat je over grenzen van je eigen discipline kunt samenwerken, om kunt gaan met complexiteit en dienstverlenend bent.

"Werken bij de CHE is werken met een grote diversiteit aan mensen. Een omgeving waar mensen er echt toe doen en gezien en gehoord worden. Dat maakt het voor mij aantrekkelijk om bij de Hogeschool te werken."
Henk Langerak - Hoofd huisvesting en beheer

Arbeidsvoorwaarden in het kort

  • De Christelijke Hogeschool Ede valt onder de cao voor het hbo. Je wordt ingeschaald op basis van functie en werkervaring. Ook heeft de CHE diverse gunstige regelingen zoals ruim 10 weken vakantie, deels doorbetaald ouderschapsverlof en een fietsregeling. Dat er binnen de organisatie doorgaans hard gewerkt wordt is ook een feit. Daarom besteden we aandacht aan de werk-privébalans.
  • We ontdekken graag wat medewerkers aan talenten meebrengen en hoe ze daarmee de organisatie en zichzelf kunnen dienen. We denken daarbij steeds meer in wisselende rollen in plaats van functies.
  • De CHE Academy ondersteunt medewerkers en leidinggevenden in hun ontwikkeling door mee te denken, vraag en aanbod bij elkaar te brengen en zelf opleidingsaanbod te ontwikkelen.

Meer weten over werken bij de CHE? Neem dan contact op met één van onze personeelsadviseurs via werken@che.nl.

  

De CHE is geen doorsnee hogeschool. Wat ons anders maakt? Dat je hier geen nummer bent bijvoorbeeld. En dat docenten betrokken zijn. Maar het echte verschil zit in wat ons drijft en waar we voor staan. De CHE is namelijk een christelijke hogeschool. We laten ons inspireren door de Bijbel, het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God. En zijn geworteld in de protestants-christelijke traditie. Dat betekent niet dat alleen christelijke studenten welkom zijn. Ook als niet- of anders gelovige ben je van harte welkom. Je ziet het christelijk geloof duidelijk terug in de manier waarop we met elkaar omgaan, in onze visie op opleiden en natuurlijk de opleidingen zelf.

Bekijk ook onze website